Kabarety, Stand-Up

Kabarety i Stand-up


Kabaret Koalicja - skecze, występy, wywiady

sortuj według:
Kabaret Koalicja

Koalicyjny Kabaret specjalnie dla Was tylko w naszym najlepszym serwisie kabaretowym!


Skecz, kabaret - Kabaret Koalicja - Piosenka o Przemijaniu

Niestety życie polega na tym, że człowiek się rodzi, a potem umiera. Tak to już jest i nie ma się co oszukiwać, bo każdy z nas się zestarzeje, zbrzydnie, straci urodę, piękno fizyczne, po prostu przeminie....

Skecz, kabaret - Kabaret Koalicja - Wypijmy z Gestem

Pić to trzeba umieć, a najlepiej jest chlać z gestem. Nie wierzycie ? Zobaczcie więc co na ten pijacki temat ma do powiedzenia trzeźwy kabaret Koalicja!

Skecz, kabaret - Kabaret Koalicja - Tango SoloDuo

Tango Solo albo ewentualnie Duo w repertuarze Kabaretu Koalicja.

Skecz, kabaret - Kabaret Koalicja - Poligon

Poligon, samogon, ogon i każdy inny łogon w wykonaniu Kabaretu Koalicja.

Skecz, kabaret - Kabaret Koalicja - Bojowe Trąby

Trąby Bojowe Kabaretu Koalicja! Myślicie, że te trąby są tak bojowe jak Putin i jego oddziały na Krymie gdzie jeden skośnooki ruski żołnierz twierdzi, że jest ze Szwecji, a mundur kupił se w Biedronce.

Skecz, kabaret - Kabaret Koalicja - Humoreska

Humoreska w wykonaniu Kabaretu Koalicja! A humoreska to jak głosi wikipedia: krótki utwór epicki, narracyjny, budowany na kanwie dialogu. Jej rozwój dokonał się w okresie pozytywizmu. Narracja humoresek przypomina strukturę didaskaliów, jednak utwór na pewno nie należy do dramatu. Język w humoreskach jest językiem potocznym, nacechowanym emocjonalnie, silnie zindywidualizowanym (liczne kolokwializmy, wykrzyknienia, wielokropki, znaki zapytania). Narrator wartościuje, nadaje bohaterom imiona znaczące (np. Człowiek myślący z humoreski Bolesława Prusa). Bohaterowie humoresek są schematami społecznymi, typami (to pozytywizm wprowadza typowość bohaterów), stąd częste stylizacje (np. na chłopa, arystokratę, bardzo często na Żyda). Humoreskę od satyry różni to, że w pierwszym utworze czytelnik traktuje bohaterów z pobłażliwością, zaś satyra ma na celu "obśmianie" bohaterów. Humoreski nie mają pokazywać katastrofalnego opisu społeczeństwa. Śmiech pełni tutaj funkcję terapeutyczną, ma koić gorycz okresu rozbiorów Polski. Humoreski są kierowane zarówno do ludzi wykształconych jak i prostych, aby je odczytać nie wymagano znajomości literatury. Kompozycja humoresek współgra z ich treścią, krótkie scenki nie mają ani początku, ani końca (brak klamry kompozycyjnej). Brakuje im również fabuły. Teksty poprzedniej epoki (romantyzmu) były naznaczone pewną misją, ideą, zaś pozytywistyczna humoreska przedstawia świat codzienny, stereotypowy.

Stat4u